"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Tuesday, May 29, 2012

നിഴല്‍

കൂടെയുറങ്ങുന്ന നിഴലിനെ ഉണര്‍ത്താതെ
ജാര സ്വപ്നത്തിലെ സുന്ദരിയുടെ
വിയര്‍പ്പിലേക്ക്  അലിഞ്ഞിരങ്ങുമ്പോള്‍
പുറത്ത്  രാത്രി മഴ നിലച്ചിരുന്നില്ല
വിയര്‍പ്പ്കണങ്ങളാല്‍  ചിറകുകള്‍ നനഞ്ഞ്
തിരികെ   കൊഴിഞ്ഞുവീഴുംപോഴേക്കും 
ഉറക്കമുണര്‍ന്ന് അതെന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ആത്മാര്‍ഥമല്ലാത്ത  ഒരു ചിരിയില്‍ ഞാന്‍
ഉറക്കിക്കളഞ്ഞ എന്റെ പാവം നിഴല്‍

1 comment:

Thank you