"ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു"

Wednesday, May 23, 2012

ഒരു നിലവിളി

എന്നാലാവുംപോല്‍ അലറി
കരയുകയല്ലാതെ ഞാനെന്തു ചെയ്‌വൂ

ജെന്മം തന്നെന്നെയീ പെരുവഴിയില്‍
വിട്ടിവനെങ്ങോട്ടു പോകുന്നു

നാലുപേര്‍ ചെര്നവര്‍ വെട്ടിനുറുക്കി
കണ്ടില്ലവരീ കണ്ണുനീരോട്ടുമേ

വിശക്കുമ്പോള്‍ നാവിലിറ്റിയ
 തേന്‍മുലക്കണ്ണുകള്‍ എന്നെ മരിച്ചുപോയ്‌

പിന്നെയീ താതന്റെ കൈവിരല്‍
 പിടിച്ചെത്തി ഞാനിത്രദൂരം

അന്നം തിരയാന്‍ ആവതില്ലാത്ത
കുഞ്ഞിവിരലുകള്‍ മാത്രമെനിക്ക്

വിശക്കുമ്പോള്‍ നിറയുന്ന കണ്ണുകള്‍
കണ്ടാല്‍ അറയ്ക്കുന്ന നാട്ടുകാര്‍ ചുറ്റും

നാലുപേര്‍ വന്നവര്‍ നലുഭാഷക്കാര്‍
നവുറയ്ക്കാത്ത നിലവിളി മനസിലാകാത്തവര്‍

കയ്യിലെ വാള്‍ത്തലപ്പില്‍ 
വീശിയെടുത്തവര്‍ രണ്ടു ജീവന്‍

ചോരച്ചുവപ്പില്‍ മുഖം മുങ്ങിയച്ഛനും 
വേരറ്റു വിക്രിതമായീ ഞാനും

നിലവിളിക്കുകയല്ലാതെ ഞാനെന്തുചെയ്‌വൂ.....
നിലവിളിക്കുകയല്ലാതെ ഞാനെന്തുചെയ്‌വൂ.....

1 comment:

Thank you